• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Vedtekter

Skjemautfylling

Søknad om tilskot frå Ringdalsfondet

Vedtekter

Vedtekter for Sør-Fron kommunes kulturfond – Ringdalsfondet

 

  1. Ringdalsfondet vart stifta av Berte og A. O. Ringdal i 1928. Dei testamenterte 5.000 kr til dette fondet. 

  2. Styret for fondet er Sør-Fron formannskap.

  3. Fondet sine midlar skal kunne bli utbetalt som stipend til ungdom under 25 år i samband med vidareutvikling på felt innafor kulturområdet. Ved årsslutt skal eventuelt ubrukte midlar på kulturtilskotsposten, bli overført Sør-Fron kommunes kulturfond – Ringdalsfondet.

  4. Stipend frå fondet kan utbetalast ein gong i året.  Ordninga skal da bli gjort kjent i kommunen gjennom utlysingar og/eller på annan måte.

  5. Skriftleg søknad skal sendast til kulturkontoret som fungerer som sekretariat for ordninga.


Vedtektene er fastsett av styret for Ringdalsfondet i møte den 12. oktober 1988.
 

Endringar er gjort av styret 29. mai 1996 og av styret 5. juni 2013.

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader