• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Vilkår

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til boligbygging

Vilkår

Vedtak i sak 22/21 i Sør-Fron kommunestyre 11.03.2021:


1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på kr 200 000 til bygging av bolig til eget bruk i Sør-Fron kommune.

2. Boligtilskudd tildeles både ved oppføring av enebolig og kjøp av nye leiligheter.

3. Tilskuddet utbetales eier av boligen/leiligheten og som selv skal bo i denne.

4. Tomta skal være fradelt som boligtomt.

5. Tilskuddet kan kreves utbetalt når ferdigattest er gitt.

6. Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke.

7. Tilskudd kan tildeles søker bare en gang.

8. Bygging må være ferdig senest 2 år fra den dagen det er gitt tilsagn om tilskudd.

9. Tilskuddet blir finansiert ved bruk av kommunens boligbyggefond.

10. Formannskapet får fullmakt til å avgjøre tvilstilfelle som kan komme.


Første gang vedtatt i kommunestyret i sak 67/09 med endringer i k.sak nr. 5/11, 11/13, 48/13 og 33/19.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader