• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema motorferdsel i utmark i Ringebu og Sør-Fron kommuner

Informasjon

Motorferdselloven har som formål å begrense kjøring i utmark til kun å omfatte strengt nødvendig kjøring. Både Ringebu og Sør-Fron har etablert en streng praksis for dispensasjoner.


Saksbehandling:

De fleste søknader om motorferdsel i utmark skal opp til politisk behandling og det kan av den grunn ta noe tid før søknaden er ferdigbehandlet. En må derfor søke i god tid før kjøringen skal foregå. Det er innført leiekjøring med snøskuter og de fleste blir henvist til å benytte seg av disse selv om søker har egen snøskuter.


Forutsetninger:

Når en dispensasjon til nyttekjøring gis, er det allikevel en del aktsomhetsregler som må overholdes. De viktigste er opplistet her:

 • Bruken av motorkjøretøyer må foregå på en måte som i størst mulig grad begrenser støy og annen forurensning
 • Trasé må velges ut fra hensynet til at terreng- og vegetasjonsskader skal unngås. Eksisterende kjørespor skal alltid følges dersom det er etablet et slikt spor
 • Kjøringen må ikke finne sted i umiddelbar nærhet av sårbare viltbiotoper (spillplasser, hekkeplasser m.m). All motorisert forfølging av vilt er strengt forbudt
 • Kjøringen skal foregå aktsomt, slik at det allmenne friluftslivet ikke blir unødig forstyrret. I mye brukte friluftsområder må kjøring begrenses til kun å foregå på dagtid. Kjøring i helger, og andre utfartsdager, skal i størst mulig grad begrenses i slike områder
 • Søker har selv ansvaret for å innhente samtykke fra de grunneierne som berøres av kjøringen. All motorferdsel av større omfang på statsgrunn blir sendt berørt fjellstyre til uttalelse
 • Dersom det skal kjøres innenfor verneområder vernet etter naturmangfoldloven må det i tillegg søkes forvaltningsmyndigheten i verneområdet


Inndragelse av dispensasjon og kontroll:

Kommunen kan med øyeblikkelig virkning inndra enhver dispensasjon dersom det viser seg at kjøringen ikke foregår i samsvar med det omsøkte formålet for kjøringen eller disse generelle aktsomhetsreglene.

Lensmannen i kommunen får samtidig kopi av alle innvilgede kjøretillatelser. Kopien av kjøretillatelsen skal medbringes på kjøretøyet og vises til politiet/oppsynet ved kontroll.

Samtykke
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader