• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer og søknadsfrist

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat veg

Retningslinjer og søknadsfrist

Retningsliner for tildeling (vedteke i kommunestyresak nr. 22/05):

  • Private vegar til heilårsbusetnad kan søke om støtte frå Sør-Fron kommune dersom det i kommunens årsbudsjett er sett av midlar til føremålet. Retningslinjene gjeld ikkje for setervegar eller vegar med bomfinansiering.
  • Der det er fleire med bruksrett skal det opprettast vegstyre som står som søker. Oppmålt veglengde skal vera fram til siste heilårsbustad.
  • Største delen av tilskottet tildeles etter veglengde, og resten etter skjønn. Formannskapet avgjer fordelinga ved den årlege tildelinga på bakgrunn av søknadene.

 

 

Tilskottet reknast ut slik:               

 

T = (A x SB x VL/SVL) + SV

 

T = tilskott

A = andel av samla tilskot etter veglengde ( for eksempel 2/3 )

SB = samla tilskot til fordeling

VL = oppmålt veglengde pr. søknad fråtrekt 50m pr. bustadeigedom/hytteeigedom/bruksrett

SVL = oppmålt samla veglengde for alle søknader fråtrekt 50m pr. bustadeigedom/hytteeigedom/bruksrett

SV = særlege vilkår etter utvalets skjønn

 

 

Søknadsfrist 21. april 2023.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader