• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Hjemmelsgrunnlag

Skjemautfylling

Vurderingsskjema trafikkfarlig skoleveg

Hjemmelsgrunnlag

Iht. opplæringsloven § 7-1 har elever med særlig farlig eller vanskelig skoleveg rett til gratis skyss uten omsyn til veilengden.

Er avstanden mellom bopel og skole under 2 km for 1. – 4. klassinger og 4 km for 5. – 10. klassinger er det kommunen som er 1. instans. Er avstanden over 2 km for 1. – 4. klassinger og 4 km for 5. – 10. klassinger er det fylkeskommunen som er 1. instans. Fylkesmannen er klageinstans.

For at en sak skal være så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningslovens regler, ønsker vi å innhente opplysninger i saken/klagen som omhandler både subjektive og objektive forhold. 
Vi ber om at de punktene som fremkommer i skjemaet blir besvart.

Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak. 

Søknaden sendes:

Sør-Fron kommune

Kommunevegen 1

2647 Sør- Fron

postmottak@sor-fron.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader