• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Informasjon

Alle som har permanent salgs- eller skjenkebevilling skal betale et årlig bevillingsgebyr til kommunen. Ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevillinger for enkeltanledninger har egen gebyrsats.

Det er fastsatt nasjonale minimumsgebyrer. Ut over dette avhenger størrelsen på gebyret av hvor mye alkohol som omsettes (dvs. selges eller skjenkes).


Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften kapittel 6.

Frist for å levere omsetningsoppgave for forrige kalenderår er 1. april dersom ikke annet er opplyst.

Hvordan levere omsetningsoppgaven?

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn ett skjema for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Skjemaet fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet.


Omsetningsoppgave skal også sendes inn ved:


Ny virksomhet

Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette år, skal det kun oppgis forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.


Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Oppsigelse av bevilling sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no.

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.


Drift på tidligere eiers bevilling

Den nye eieren kan drive på tidligere eiers bevilling i inntil fire måneder fra den dato overdragelsen fant sted, mens søknaden om ny bevilling behandles.


Hva skjer hvis bevillingshaver ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis man ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, tildeles bevillingshaver to prikker, jf. alkoholforskriften kapittel 10.

Hvis man ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist, tildeles to prikker.

Tildeling av tolv eller flere prikker eller flere i løpet av to år, vil medføre at bevillingen inndras i minst 1 uke.


Les mer om prikktildelingssystemet.

Lover og forskrifter 
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven)
- Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholforskriften)Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader