• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til deg som søker

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Informasjon til deg som søker

Din søknad er unntatt offentlighet jf. Offentleglova §13, 1.ledd og Forskrift til offentleglova §7

Innsynsrett
Du har til enhver tid rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dersom du oppdager feil, har du krav på å få de rettet eller slettet.

Videre saksbehandling
Når søknaden er mottatt, vil du bli kontaktet for et eventuelt hjemmebesøk og utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker. Dersom behandlingstiden blir lengre får du beskjed om dette.

Fullmakt
Vi ønsker å få opplysningene direkte fra deg. I enkelte tilfeller vil det være behov for å innhente nødvendige opplysninger fra dine pårørende, samarbeidende personell i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Ved å underskrive søknaden gir du helse- og omsorgstjenesten fullmakt til å innhente opplysninger som er nødvendig for tjenesten som skal ytes. Fullmakten gjelder også innhenting av opplysninger for å kunne fastsette eventuell egenbetaling for hjemmetjenester eller på institusjon.

Hva blir lagret av opplysninger
Kommunen vil lagre opplysninger fra søknaden og saksbehandlingen i et elektronisk journalsystem. Tilgang til opplysningene gis bare til de som trenger det i sitt arbeid. Alle ansatte har lovpålagt taushetsplikt.

Fullmakt/Verge
Hvis noen skal skrive søknaden/søke på dine vegne eller snakke din sak må du legge ved skriftlig dokumentasjon. Den må inneholde navn, adresse, telefon, e-post, ev. slektsforhold på personen og din underskrift.

Har du spørsmål?
Ved spørsmål til søknadsskjema eller tjenester ta kontakt med tildelingskontoret
tlf. 61 29 90 22. Tildelingskontoret er åpent 09.00 – 14.00 mandag – fredag.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader